Obchodní podmínky

 

1.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozován Prodejcem na webové stránce umístěné na internetové adrese:  www.bfashion.com, které vymezují a upřesnují práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodejcem a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu Prodejce. Při nákupu v internetovém obchodě www.bfashion.com Spotřebitel potvrzuje, že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

1.2.      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, více o tom najdete na webové stránce: http://www.asociace-sos.cz/. Evropská komise vytvořila webové stránky pro řešení sporů s cílem pomoci spotřebitelům Evropské unie. Webové stránky jsou umístěné na adrese: https://ec.europa.eu

 

2.  VYMEZENÍ POJMŮ

2.1.      Prodávající - Bfashion nebo každý obchodní partnér Bfashion.

2.2.      Spotřebitel - každá fizická nebo právnická osoba anebo organizační útvar, které užívají webové stránky Prodejce jakýmkoliv způsobem, včetně ale nejenom jejich prohlížením, objednávají Zboží, nakupují, vrací Zboží atd.

2.3.      Webové stránky - elektronická platforma určená k prodeji zboží a umístěná na internetové adrese: www.bfashion.com a její poddomény.

2.4.      Zákaznický účet - součást Webových stránek, vytvořen emailovou adresou a heslem, umožňující Spotřebiteli odeslat Objednávku, obsahující informaci o Spotřebiteli.

2.5.      Oblíbené produkty - část Zákaznického účtu, pomocí kterého Spotřebitel může vytvářet seznám oblíbených produktů.

2.6.      Objednávka - elektronický doklad představující nabídkou k uzavření kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služby, učiněná Spotřebitelem, prostřednictvím webových stránek.

2.7.      Zboží a Služby - každý předmět kupní smlouvy webových stránek Prodejce.

2.8.      Promoce - každá obchodní zpráva, cílem které je popularizace Zboží/ Služby nabízené v omezeném množství, pokud není v tétež zprávě uvedeno jinak, v určitém termínu, stanoven Prodejcem.

2.9.      Kupní smlouva - smlouva uzavřená mezi Prodejcem a Spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu, jejíž předmětem je dodání Zboží za kupní cenu. Neoddělitelnou součástí této kupní smlouvy jsou i tyto Obchodní podmínky.

2.10.      Obsah

•    Každá informace na Webových stránkách, dostupná prostřednictvím internetového připojení a zařizením, připojeno k internetu.

•    Každá informace týkající se Spotřebitelů/Služeb a/anebo poplatků třetí osoby, s kterou Prodejce spolupracuje.

•    Každá informace týkající se Prodejce.

2.11.      Elektronický zpravodaj ( Newsletter) - propagační materiál v elektronické podobě, sloužící k periodickému informování příjemce o novinkách, akcích či událostech. Elektronický zpravodaj je rozesílán elektronicky pomocí elektronické pošty nebo sms zprávy. Tento způsob periodickému informování neurčuje odpovědnost Prodejce za obsah těchto elekstronických zpráv.

2.12.      Vrácení peněz - postup ze strany Prodejce spojený s vrácením peněz důsledkem odstoupení od Kupní smlouvy. Peníze jsou zasílány pouze bankovním převodem.

2.13.      Specifikace - každá informace o popisu Zboží/Služby, která byla poskytnutá výrobcem.

2.14.      Hodnocení - daný způsob hodnocení spokojeností zboží Spotřebitelem. Škála pro hodnocení je stanovená od 1 do 5 ( kde 1 je nejnižší míra sledovaného jevu, 5 je nejvyšší). Stupeň spokojenosti Spotřebitele je vždy součástí recenze Spotřebitele.

 

3. REKLAMA

3.1.      Elektronické zpravodaje Prodejce, obsahující informace o slevách nebo promocích, jsou zasílané také obchodním partnerem Prodejce.

3.2.      Vytvářením účtu nebo zasíláním objednávky každý Spotřebitel souhlasí s odběrem Elektronického zpravodaje anebo doručením sms zprávy na mobilní telefon ze strany Prodejce, včetně doručením zpráv týkajících se objednávání zboží a potvrzení změny osobních údajů Spotřebitele.

3.3.      Spotřebitel může kdykoliv zrušit odběr Elektronického zpravodaje kliknutím na příslušný odkaz, nacházející se v každém zpravodaji anebo telefonicky na telefonní číslo: +420228887400.

3.4.      V případě, že po zrušení Elektronického zpravodaje Spotřebitel zašle novou objednávku, tímto Zákazník souhlasí znova s odběrem Elektronického zpravodaje.

3.5.      Zrušení odběru Elektronického zpravodaje neznamená automaticky zrušení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami.

3.6.      Poskytnutím svých Osobních údajů Prodejci ( včetně e-mailové adresy a telefonního čísla ) Spotřebitel souhlasí s tím, aby byl kontaktován společností Prodejce nebo třetí osobou, partnerem Prodejce nebo dodavatelem marketingové služby, státními, krajskými nebo nevládními organizacemi anebo pojišťovací organizacemi, v případě když je to stanovené zákonem, a také organizacemi, s kterými Prodejce spolupracuje v oblasti vypracování společných prográmů pro propagaci Zboží a/nebo Služeb na trhu atd.

3.7.      Prodejce má právo vybrat si komu bude zasílat Elektronické zpravodaje a také zrušit odběr Elektronického zpravodaje daného Spotřebitele, který s tím souhlasil.

3.8.      Spotřebitele jsou odpovědní za ochranu svého hesla a Zákaznického účtu včetně za svoje jednání, spojené s ními. Prodejce doporučuje svým Spotřebitelům odhlasovat se vždy ze svého Zákaznického účtu kliknutím na tlačítko „Odhlásit se“.

 

4. OBJEDNÁVKA

4.1.      Každý Spotřebitel si může vytvořit objednávku, uváděje následující informaci:

•    Platnou e-mailovou adresu

•     Správně vyplněnou doručovací adresu

•    Správně vyplněné kontaktní údaje - jméno a telefonní číslo

4.2.      Každý Spotřebitel je povinný a odpovídá za to, aby všechny údaje byly správně vyplněné a platné v momentě odeslání své objednávky.

4.3.      Každé Zboží v nákupním košíku je k dispozici pro nákup v rámci dostupné množství. Přidáním zboží do nákupního košíku nedochází k registraci objednávky a k automatickému zarezervování zboží. Objednávka je aktivní po kliknutím tlačítko „Platba“ a po načtení webovými stránkami celou informaci dané objednávky ( objednaných zboží, data a doručovací adresy )

4.4.      Jestliže byla objednávka úspěšně odeslaná, Spotřebitel obdrží potvrzení své objednávky e-mailovou zprávou na Spotřebitelem uvedenou elektronickou adresu ( Společnost Prodejce neodpovídá v případě, že Spotřebitel neobdržel toto potvrzení.) V elektronickém potvrzení jsou vždy uvedená následující data: objednané zboží, číslo objednávky, datum a čas odeslání objednávky. Telefonické potvrzení objednávky se uskuteční jen v případě potřeby.

4.5.      Odesláním objednávky Spotřebitel souhlasí s tím aby byl jakýmkoliv způsobem kontaktován společností Prodejce v případě potřeby ohledně jeho objednávky.

4.6.      Prodejce má právo odmítnout dále zpracovávat Zákazníkem odeslanou objednávku ( tedy má právo zrušit ji ), v tomto případě je Prodejce povinen Spotřebitele o tom informovat. Zrušení objednávky nenese jakoukoliv odpovědnost smluvních stran v následujících případech:

•    Objednávky s neúspěšnou platbou kartou, v případě, že převod peněz nebyl uskutečněn na účet Prodejce.

•    Doručovací údaje uvedeny v objednávce nejsou správné a/anebo nejsou úplné.

4.7.      V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Spotřebitel objednávku Prodejci do 14 (čtrnácti) dnů od data obdržení zboží. Prodejce vrátí kupní cenu Spotřebiteli do 14 pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Zaplacená Spotřebitelem částka bude vrácená následujícím způsobem:

•    Částka, uhrazená debitní/kreditní kartou, bude vrácená zpět na tutéž kartu.

•    Částka, uhrazená dobírkou, bude vrácená na Zákazníkem uvedený účet.

4.8.      Prodejce má právo odložit vrácení částky do doby fyzického vrácení zboží.

4.9.      Právo na vrácení peněz mají Spotřebitele vy smyslu spotřebitele, uvedeném v Zákoně o ochraně spotřebitele a v případě, že zboží je v dobrém nepoškozeném stavu, v originálním balení, s etiketou a čárovým kódem.

4.10.      V případě, že objednané a předem zaplacené Zboží nemůže být Spotřebiteli doručeno, Prodejce je povinen Zákazníka o tom informovat a vrátit zaplacenou částku Spotřebiteli nejpozdějíc do 7 (sedmi) dnů od data zjištění této situace nebo ode dne kdy Spotřebitel nahlásil odstoupení od Kupní smlouvy.

4.11.      Spotřebitel může objednávku zrušit bez uvádění důvodů.

4.12.      Spotřebitel může objednávku zrušit buď telefonicky na telefonní číslo: +420228887400 anebo elektronickou zprávkou na adresu, uvedenou na webových stránkách: [email protected]bfashion.com . K tomu je zapotřebí uvést číslo objednávky, telefonní číslo, uvedeno v objednávce, jméno, emailovou adresu, s kterou je Spotřebitel na webových stránkach zaregistrován, a cenu objednávky.

 

5. PLATBA

5.1.      Kupní cenu lze uhradit třemi způsoby nebo jejich kombinací a vybraný způsob platby nemá vliv na konečnou cenu:

•    na dobírku - objednávka bude zaplacená v hotovosti kurýrovi při doručení balíku.

•    kreditní či debetní kartou.

•    platba prostřednictvím virtuální peněženky.

5.2.      Spotřebitel zaplatí za zboží kupní cenu, která platí v momentě vytváření objednávky. Kupní cena každého zboží se může dynamicky měnit.

 

6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      Dodání zboží se uskuteční po úspěšném přijetí objednávky. Jakmile je Vaše objednávka připravena k expedici, obdržíte e-mailovou zprávu s informací, že je Vaše objednávka vyřízena.

6.2.      Cena za doručení je uvedená v podmínkách doručení na webových stránkách www.bfashion.com. Podmínky a cenu za doručení jsou zveřejněné v části „Doručení a platba“.

6.3.      Zásilky se doručují pouze během pracovních dnů:

•    Objednávka zboží, které je skladem - zásilky se doručují do 10 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky telefonicky nebo emailem.

•    Objednávka zboží, které není skladem - zboží se objednává u dodavatele, zásilky se doručují do 30 kalendářních dnů ode dne potvrzení objednávky telefonicky nebo emailem.

6.4.      Dopravní firma je DPD Czech Republic s.r.o., která doručuje zásilky pouze během pracovních dnů, a to v době od 9 do 18 hodin.

6.5.      Doručení balíků se uskuteční na Spotřebitelem uvedenou adresu ( soukromou anebo služební ).

6.6.      Každá zásilka je pojištěná Prodejcem.

6.7. V případě, že Spotřebitel záslku nepřevezme v stanovené lhůtě, Prodejce má právo objednávku zrušit.

 

7. VIRTUÁLNÍ PENĚŽENKA

7.1.      Každý registrovaný Spotřebitel má automaticky vytvořenou virtuální peněženku. Spotřebitel může kdykoliv kontrolovat stav své virtuální peněženky a transakce v ni.

7.2.      Virtuální peněženka je financována virtuálními penězi, které mohou být použity k nákupu zboží v internetovém obchodě Prodejce.

7.3.      Kredit virtuální peněženky lze dobít některým z těchto způsobů:

•    částkou za vrácení produkt

•    po obdržení bonusu v rámci dané akce ( virtuální peníze, které Spotřebitel obdržel v rámci dané akce nelze vyměnit za skutečné peníze.

 

8.  SHODNOST ZBOŽÍ S POPISEM

8.1.      Prodejce zaručuje shodnost všech nabízených zboží v souladu se zákonem ve státě působení a v souladu se záručními podmínkami výrobce anebo oficiálního dodavatele Zboží. Vyjímkou jsou některé druhy zboží, u kterých se nelze zaručit shodnost, například kosmetika aj.

8.2.      Co se týče Zboží, která se prodávají a doručují partnery prostřednictvím webových stránek www.bfashion.com, a která mají záruku, Spotřebitel obdrží záruční certifikát, obsahující všechny potřebné informace servisního centra. Ten zaručuje opravu Zboží v záruční lhůtě. Partnery společností Prodejce jsou jedině odpovědní za poskytnutí v souladu se zákonem nutných záručních dokladů při zakoupení Zboží a také za zajištění záručního servisu.

8.3.      V případě, že Spotřebitel neoznámí společností Prodejce písemně na emailovou adresu [email protected]bfashion.com maximálně do 48h (čtyřiceti osm) od obdržení Zboží, že záruční certifikát nebyl doručen společně se tímto Zbožím, Prodejce považuje záruční certifikát za poskytnutý.

 

9.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY/REKLAMACE

9.1.      Nárok na odstoupení od Kupní smlouvy je právem Spotřebitele. Zároveň je Spotřebitel povinen zboží vrátit do 14 (čtrnácti) dní od data doručení Zboží.

9.2.      Nárok na odstoupení od kupní smlouvy má Spotřebitel i při doručení zboží kurýrem jen v případě, že zboží bylo doručeno až po stanoveném doručovacím termínu anebo v případě údálosti vyšší moci.

9.3.      V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Spotřebitel povinen zboží vrátit v dobrém nepoškozeném stavu a s originální etiketou.

9.4.      V případě odstoupení od Kupní smlouvy a zároveň byla objednávka zaplacená, částka bude Spotřebiteli vrácena na jeho uvedený bankovní účet anebo jako vírtuální peníze do vírtuální peněženky. Pokud byla objednávka zaplacená kreditní/debitní kartou částka bude vrácená zpět na kreditní/debitní kartu, s kterou Spotřebitel zaplatil.

Částka nebude vrácená do té doby dokud Zboží nebude vráceno. Pokud Zboží nebude vráceno v stanové lhůtě, viz bod 9.1., Prodejce může zamítnout vrátit zaplacenou částku.

9.5.      Reklamace se uskutečňuje u zakoupeného zboží, neodpovídajíc stavu, který byl dohodnutý mezi oběma smluvenými stranami. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Reklamace se může uplatnit v případě:

•    výrobní vady zboží;

•    chybějící části zboží;

•    zaslání zboží, které neodpovídá objednanému;

•    neshody, týkající se uvedené velikosti a/nebo barvy – zaslání zboží v jiné velikosti a/nebo barvě, než bylo objednáno;

•    poškození zboží při přepravě.

9.6.      Zboží lze reklamovat e-mailem na adresu [email protected]bfashion.com. Zároveň je Spotřebitel povinen zboží vrátit do 14 ( čtrnácti )  dní od data doručení.

9.7.      Spotřebitel může reklamované zboží vrátit nebo požádat o výměnu za nepoškozený produkt ve stejné nebo jiné velikosti a barvě. Zaměstnanec internetového obchodu může nabídnout výměnu produktu za jiný produkt. Je-li vybraný produkt dražší než ten původní, Spotřebitel jeho hodnotu doplatí. Pokud je vybraný produkt levnější, bude příslušná částka Spotřebiteli vrácena.

9.8.      Nejde-li o vadný nebo poškozený produkt, lze reklamaci provést pouze v případě, že:

•    Je zachován původní vzhled produktu (nedošlo k roztrhání, poškrábání, nošení, praní, žehlení produktu.

•    Nejsou škody, zaviněné nesprávným zacházením s produktem.

•    Původní obal a štítek nejsou porušené.

9.9.      Vrácení zboží, z důvodu reklamace a z důvodu odstoupení od smlouvy, se vždy uskuteční na adresu, uvedenou v dokladu k objednávce, k ní přiložený.

9.10.      Při výměně Zboží připadají náklady na přepravu Poštou nebo kurýrní službou na účet Spotřebitele, a to v obou případech, pokud výměna nenastala chybou internetového obchodu nebo zaměstnance společnosti.

 

10. ODPOVĚDNOST

10.1.      Prodejce odpovídá za doručení poškozeného zboží, za uskutečnění internetové objednávky podle Кupní smlouvy a také za vrácení peněz vráceného zboží. Prodejce je povinen Spotřebiteli poskytnout společně s objednaným produktem potřebnou informaci co se týče jeho prav v listinné formě.

10.2.      Prodejce neodpovídá třetí osobě pokud podle této osoby informace, publikovanou na webových stránkách internetového obchodu, porušuje autorská práva anebo práva duševního vlastnictví.

 

11. VŠEOBECNÉ INFORMACE

11.1.      Je možné, že někdy daný popis Zboží bude neúplný a to z důvodu omezeného prostoru nebo důsledné skladby informace.

11.2.      Všechna zboží, včetně zboží v promoci/zlevněných zboží, se prodávají a doručují do vyčerpání zásob i když to není výhradně uvedeno na Webových stránkách.

11.3.      Všeobecní obchodní podmínky se týkají všech Spotřebitelů Webových stránek.

11.4.      Používaje webové stránky Spotřebitel souhlasí, že (а) si přečetl Všeobecní obchodní podmínky a (b) že s nimi souhlasí.

11.5.      Všeobecné obchodní podmínky mohou být kdykoliv a jednostranně změněny zveřejněním na Webových stránkách. Tyto změny vstoupí v platnosti ihned a jsou povinné pro všechny Spotřebitele.

11.6.      Prodejce má právo kdykoliv změnit Všeobecní obchodní podmínky podle svého uvážení anebo z důvodu vstoupení v platnosti daného zákona. Je možné, že v tomto případě Všeobecní obchodní podmínky budou mít retroaktivní účinnost co se týče už doručeních a potvrzených objednávek.

11.7.      V případě změny Všeobecních obchodních podmínek Prodejce bude o tom informovat svých Spotřebitelích jejich zveřejněním na Webových stránkách. V tomto smyslu je každý Spotřebitel povinen sledovat změny Všeobecných obchodních podmínek při každé používání Webových stránek.

11.8.      V případě, že je jedno nebo více ustanovení Všeobecních Obchodních podmínek neplatné, nezávisle na důvodu, ostatní ustanovení stále platí.

11.9.      Prodejce se vždy snáží aby byla informace, poskytnutá na Weobových stránkách, správná. Přestože je třeba brát v úvahu, že jsou možné chyby technického charakteru a z tohoto důvodu Prodejce upřesňuje, že jsou všechny obrázky zboží pouze informačního charakteru, t.j.  doučené produkty se mohou líšit od obrázků.

11.10.      Prodejce má právo kdykoliv měnit popis vlastností nebo ceny zboží, přičemž mohou být technické chyby. Prodejce má právo rušit objednávku v těchto případech:

•    cena daného produktu je nulová.

•    očividně nereálně nízká cena Zboží v porovnání s jiným Zboží stejného typu na Webových stránkách.

11.11.      Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Prodejce neodpovídá za Podmínky ochrany osobních údajů webových stránek, které nespravuje, a také za informaci, kterou tytéž stránky obsahují.

11.12.      Vytvářením objednávky na Webových stránkách Spotřebitel souhlasí telefonicky nebo emailem s tím, že si přeje obdržet Zboží nebo Službu, které zaplatí.

11.13.      Prodejce pošle Spotřebiteli oznámení o registraci objednávky. Oznámení však nemá platnost potvrzení nebo povinnosti uskutečnit objednávku. Oznámení lze provést telefonicky anebo elektronicky ( emailovou zprávou ).

11.14.      V tomto smyslu Prodejce má právo nedoručit část nebo všechna Zboží anebo neuskutečnit část nebo všechny Služby objednávky podle vlastního uvážení a také z důvodu vyčerpání množství nebo změny ceny. Ve všech případech Prodejce je povinen o tom informovat Spotřebitele emailovou zprávou anebo telefonicky. Pokud byla neuskutečněná objendávka zaplacená, Prodejce vrátí částku Spotřebiteli.

11.15.      Kupní smlouva je mezi Prodejcem a Spotřebitelem považována za uzavřenou v momentě když Spotřebitel obdrží potvrzení emailovou zprávou. Zboží bude doručeno na Spotřebitelem uvedenou adresu dopravcem podle podmínek a cen, které jsou jeho určené.

11.16.      Kupní smlouva, uzavřená mezi Spotřebitelem a Prodejcem, obsahuje tyto Obchodní podmínky a všechny informace, které Spotřebitel poskytnul na Webových stránkách.

11.17.      Každý Spotřebitel se může zaregistrovat na Webových stránkách www.bfashion.com za účelem vytvoření objednávky.

11.18.      Prodejce má právo omezit přístup na Webové stránky anebo na část Webových stránek pro registrovaného Spotřebitele, pokud stanovené předpisy ne stanoví jinak.

11.19.      Každý Spotřebitel má právo zveřejňovat názory na Zboží/Služby a také kontaktovat Prodejce telefonicky anebo na uvedenou v části „Kontakty“ adresu. Neslušné a nevhodné názory a vzkazy budou z Webových stránek smazané. Prodejce má právo zpracovávat poskytnutou od Spotřebitele informaci bez odůvodnění svého jednání v tomto směru. Každý Spotřebitel má právo mít pouze jednu registraci a jeden Uživatelský účet.

11.20.      Spotřebitel nemá právo používat Uživatelský účet jiného registrovaného Spotřebitele anebo poskytovat svůj účet třetí osobě. Spotřebitel také nemá právo zlomyslně vytvářet další uživatelské účty za účelem zpronevěřovat Webové stránky nebo dalšího Spotřebitele anebo za účelem vydávat se za jiného Spotřebitele.

11.21.      Komunikace s Prodejcem se může uskutečnit přímo telefonicky anebo na adresu, uvedenou v části „Kontakty“. Prodejce má právo zpracovávat poskytnutou od Spotřebitele informaci bez odůvodnění svého jednání v tomto směru.

11.22.      V případě silného internetového provozu Webových stránek, Prodejce má právo vyžadovat od Spotřebitelů uvádět kód typu captcha za účelem ochrany informace webových stránek.

11.23.      Prodejce může zveřejňovat reklamní informaci o promocích Zboží/Služeb a/anebo promoce Zboží/Služeb, nabízené od Prodejce anebo jeho partnerů na určitou dobu, a také informaci o množství Zboží.

11.24.      Všechny ceny Sboží/Služeb na webových stránkách jsou konečné a jsou uvedené v českých korunách podle všech právných zákonů

11.25.      Prodejce neodpovídá za jakékoli výdaje spojené s poplatkem, provizí anebo další platbou v případě elektronické platby anebo platby bankovním převodem uskutečněné Spotřebitelem a take v případě poplatků nebo provize při výměně valut pokud není valuta v českých korunách. Všechny výdaje, spojené s podobnými platbami, jsou na účet Spotřebitele.

11.26.      Všechny obrázky, zveřejněné na webových stránkách, jsou určeny pouze k vytvoření určité představy o typu Zboží/Služby, ale nepřestavují Zboží/Služby přesně. Prodejce neodpovídá za tyto nesrovnalosti

11.27.      Prodejce má právo používat k uskutečnění objednávky služby dalších smluvních stran bez toho aby o tom informoval Spotřebitele.

 

12. UDÁLOST VYŠŠÍ MOCI

12.1.      Žádná ze smluvních stran není odpovědná v případě události vyšší moci za neuskutečnění Kupní smlouvy v případě události vyšší moci. Událost vyšší moci je mimořádná událost, za kterou nikdo neodpovídá, protože jde o okolnost zásadně vylučující odpovědnost.

12.2.      Každá ze smluvních stran má právo zrušit Kupní smlouvu v případě, že událost vyšší moci nebude ukončená do 14 dní. Nastalá překážka vylučuje povinnosti obou stran vyplývající ze smluvních vztahů, zejména povinnosti k úhradě škody.

 

13. PRÁVO DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

13.1.      Obsah, podle vymezení v části „VYMEZENÍ POJMŮ“, včetně, ale nejenom všechna loga, všelijaké nápisy nebo grafická zobrazení, firemní značky, dynamické symboly, texty a/anebo multimediální obsah Webových stránek mohou být použité výhradně společností Prodejce.

13.2.      Uzavřením této Kupní smlouvy neuděluje Prodejce Spotřebiteli povolení k tomu aby kopíroval, rozšiřoval, zveřejňoval, sděloval třetí osobě, pozměňoval jakýmkoliv způsobem jakoukoliv část Obsahu včetně, ale ne jenom,  obsah firemních značek, loga, multimediální obsah Webových stránek anebo popisy Zboží/Služeb jakýmkoliv způsobem včetně uváděním jakéhokoliv obsahu externích stránek, zrušením symbolů vlastnictví obsahu firmy Prodejce. Jakékoliv užití Webových stránek formou šíření, kopírování, zveřejnění, úpravy nebo dalšího zpracování je možné jedině s výhradním souhlasem Prodejce.

13.3.      Obsah Webových stránek, který je pro Spotřebitele dostupný, se řídí podle těchto Obchodních podmínek.

13.4.      Spotřebitel může kopírovat, šířit a/anebo užívat Obsah pouze pro osobní potřebu, nikoliv za obchodní účel, jestliže to není v rozporu s bodem 13.“ PRÁVO DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ“ těchto Obchodních podmínek.

13.5.      Spotřebitel má právo užívat Obsah Webových stránek pro obchodní účely pouze a jedině s písemným souhlasem Prodejce. Část obsahu, která bude použitá, způsob a časové rozmezí užití budou uvedené v daném povolení ze strany Prodejce. Každé užití Obsahu jiné než povolené bude považováno za porušení smlouvy a za porušení práva duševního vlastnictví Prodejce. Bude v tomto případě Spotřebitel odpovědný před Prodejce.

13.6.      Prodejce může Spotřebiteli zasílat nebo odkazovat k celému nebo části Obsahu Webových stránek. Tento čin však nepovoluje Spotřebiteli užívat Obsah pro jinou než osobní potřebu a to nezávisle na způsobu komunikace mezi Spotřebitelem a Prodejcem.

13.7.      Každé užití Obsahu Webových stránek pro jiné než povolené v těchto Obchodních podmínkách anebo v písemném souhlasu ze strany Prodejce účely je zakázáno.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou schváleny vedoucím společností Prodejce. Poslední změna Všeobecních Obchodních podmínek byla uskutečněná dne 10.08.2017.